Вотиви

Вотивите (от. лат. vote – обещание, обет) са оброчни фигурки, чрез които хората отправят молба за изцеление, за покровителство или ги поднасят в знак на благодарност. Вотивите са оставяни в църкви, параклиси или други места със сакрално значение – аязмо, оброчище и др. Връзват ги с червен конец, пришиват ги на червен плат или ги закрепват с восък към иконите. Поднасянето на вотив е личен акт и рядко се случвало да излиза извън най-близкия кръг и някой да дарява за чужди хора, страдания и молби.

Оброчните фигурки имат различни форми и размери, в зависимост от тяхното предназначение. Те могат да бъдат за общо здраве – с формата на цели човешки фигури. Вотивите с молба за добиване на дете са с изображения на бременна жена, бебе, люлка с новородено. При молба за изцеление се поднасят фигурки, представящи части от човешкото тяло. В зависимост от болестта, болното място или недъга, те могат да наподобяват ръка, крак, око, ухо, женски гърди и др. Изобразяването на домашни животни е свързано с молба за здраве на добитъка, а яремът (дървено приспособление, в което се впряга рогат добитък) включва пожеланието за богата реколта.

Вотивите през Възраждането се изработват от майстори златари, които използват сплави от благородни метали. Предпочитани са фигурки със съдържание на сребро в сплавта, което е свързано с вярата в лечителната и апотропейната (магично-предпазваща) функция на среброто.

Scroll to Top