Предложението е на проф. Марин Дринов, който изтъква преимуществото на София пред Велико Търново в политическо, географско и военно отношение, като важно кръстовище в пътната мрежа на България и на земите извън от нея.

На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България.

Scroll to Top