„През месец август [913 г.] Симеон, владетел на България, се отправил на поход против ромеите с голяма войска и стигнал до Цариград. Той го обсадил и го заобиколил с окоп от Влахерните до така наречените Златни врата, обладан от надеждата, че без мъка ще го завладее. …“

Цар Симеон Велики е коронован за цар, август 913 г.
„Цъфтеше и се развиваше и
държавата на българите“ {1}

Единствената запазена до наши дни българска владетелска корона е въплъщение на политическата теория на Имперска България. Възстановката на диадемата от Преславското съкровище (по Тотю Тотев „Преславското златно съкровище“. Септември, София: 1982 // 102 с.) отчита както откритите части от паметника, така и подобни нему успоредици от втората половина на Х в. Диадемата се е състояла от общо 9 плочки, като в съкровището са открити само 5. Плочки 2 и 4 (от дясно на ляво) са повторение на симетричните им, те не са открити при проучванията, но съществуването им не се подлага на съмнение. Плочки 1 и 9, които би трябвало да затварят кръга на венеца с дължина около 40 см, също не са открити, наличието им се предполага по други подобни паметници. В средата на композицията е плочката със сцената „Възнесението на Александър Македонски към небето”, епизод от любим фантастичен средновековен разказ за живота и подвизите на Александър Велики. Симетрично на главната сцена са разположени последователно по двойки крилати лъвове, сенмурви (кучета-птици) и орелоглави грифони.
Пирамидален печат на цар Симеон Велики (893-927) с изображение на владетеля в тържествено императорско одеяние; лазурит, злато; височина 23 мм, тегло 5, 2 г; Археологически институт с музей – филиал във Велико Търново.
Оловен печат на цар Симеон Велики (893 – 927). Издаден е през първото десетилетие от самостоятелното управление на владетеля, във времето от 893 до 904 г. От всички познати досега шест типа печати на Симеон Велики, този тип моливдовули е най-ранният.

Scroll to Top