Ролята на държавата за опазване на манастира нараства след 1961 г., когато с указ 403 на Президиума на Народното събрание Рилският манастир е обявен за общонародна собственост и започва превръщането му в Национален музей „Рилски манастир”.

Рилски манастир

Особеното място, което Рилският манастир заема в съзнанието на българите се изразява с обявяването му още през 1927 г. за „народна старина”. Ролята на държавата за опазване на манастира нараства след 1961 г., когато с указ 403 на Президиума на Народното събрание Рилският манастир е обявен за общонародна собственост и започва превръщането му в Национален музей „Рилски манастир”. Монасите били преместени в други манастири, но през 1968 г. им е разрешено да се завърнат в Рилската обител.

На 7-та сесия на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, проведена от 5 до 9 декември 1983 г. във Флоренция, Рилският манастир е обявен за обект на световното културно наследство, а през 1992 г. манастирът минава под контрола на Светия синод на Българската православна църква.

Scroll to Top