Акция на търговско дружество „Провидение“

През декември 1862 г. в Цариград търговците Петър Попов, Илия Дюкмеджиев и братята Янко и Петър Карадончови създават „Българско търговско парапловно дружество „Провидение”. Това е първото в историята българско акционерно дружество. Целта му е да организира транспорта на български стоки и земеделска продукция по море до османските и западноевропейските пристанища. За целта от Англия е закупен новопостроен параход, наречен впоследствие „Азис”, по името на тогавашния османски султан. За период от около година, от февруари 1864 до началото на 1865 година, корабът извършва плавания в Черно и Средиземно море, приходите обаче не покриват изцяло разходите на дружеството, то не успява да изплати кораба и губи собствеността си върху него. През април 1865 г. и самото дружество обявява несъстоятелност.

Дружество „Провидение” издава 1250 акции на стойност 10 османски лири. Това са най-старите български ценни книжа.

Scroll to Top