Павури

Павурите, наричани още витленици, пинти, плоски и др., са оловно-калаени съдове, използвани най-активно през периода XVII – XIX в. Употребявани са най-често за пиене на ракия, но също така и за пренасяне на светена вода при хаджилък (посещение на Божи гроб в Йерусалим). Изработват се чрез леене, като всички части на съда се изготвят поотделно, след което се съединяват.

Формата на съдовете е разнообразна – кръгла, правоъгълна, шестостенна или осемстенна. Много често се гравират надписи – израз на традиционната практика да се подаряват майсторски изработени и подписани съдове.

Орнаментиката им е богата и разнообразна. Освен широко застъпените геометрични и растителни мотиви, нерядко срещана е и християнската символика. Често е изобразяван св. Георги Победоносец, представен на кон, държащ в дясната си ръка копие, с което промушва змея (ламята). В народните представи светецът е почитан за неговата сила и могъщество и в ролята му на покровител и закрилник срещу демонологичните същества, от една страна, и небесен покровител на християните, от друга.

Освен чрез изображение, християнската символика е представена и чрез формата на съда. Пример за това са павурите във формата на риба. Зад това рядко изпълнение на съда се крие отъждествяването на гръцката дума за риба „ИХТИОС“ с Иисус Христос, разчитана в ранните векове на християнството като абревиатура на фразата „Иисус Христос Теос Иос Сотир“ т.е. „Исус Христос Божи Син Спасител“. По-късно се възприело още, че рибата, която е водно създание, символизира и светото Кръщение, а когато е във формата съд, представлява евхаристията (причастието). В народните вярвания рибата се свързва с водата, с дълбините и подземния свят.

Scroll to Top