Национален Исторически Музей Национален Исторически Музей

share link
Начало»За посетители»Интерактивни беседи

Интерактивни беседи

ОБЗОРНА БЕСЕДА
Включва представянето на важни моменти от нашата история от 7000г. пр. Хр. до средата на ХХ век.
Времетраене - 1 час. Цена - 10 лв.

ИНТЕРАКТИВНА БЕСЕДА
Включва представяне на дадена историческа тема в експозицията, диалог, работа по групи, ролеви игри, организиране на композиции, свързани с темата. Към тези дейности се отнасят:  подреждане на пъзел, рисуване, оцветяване, моделиране, апликиране и следните игри: „Потърси, намери, разкажи”, „Запомни, събери, разкажи”, „Лабиринт”, „Подреди трапезата”, „Хронология на празниците” и др.
Времетраене - 1 час. Цена - 15 лв.
 
I.ПЪРВИ СТЪПКИ В МУЗЕЯ
Образователна програма за деца на 4, 5, 6 години и предучилищна възраст.

1.ДОМЪТ
2.СЪКРОВИЩАТА НА ТРАКИТЕ
3.ЗА БУКВИТЕ
4.ВАСИЛ ЛЕВСКИ
5.ЗАНАЯТИ – грънчарство, тъкачество, златарство
6.БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИОННИ НОСИИ
7.ПРАЗНИЦИ В НАШИЯ КАЛЕНДАР
8.ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
9.ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ
  
II.НАШЕТО СЛАВНО МИНАЛО
Образователна програма за ученици от 1-ви до 4-ти клас. 

1.ТРАКИТЕ  - живот, бит и култура
2.СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
3.ЗА БУКВИТЕ
4.БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА – VII – XIV в.
5.ВАСИЛ ЛЕВСКИ
6.РУСКО-ТУРСКА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
7.ПРАЗНИЦИ В НАШИЯ КАЛЕНДАР
8.ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
9.ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ
 
III.РАЗХОДКА В МИНАЛОТО
Образователна програма за ученици от 5-ти до 12-ти клас 

1.ПРАИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА
2.ТРАКИЙСКО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
3.КУЛТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ  I – IV ВЕК
4.ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
5.ВТОРО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
6.БЪЛГАРСКА СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА VII – XIV ВЕК
7.БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – ОБЗОРНО
8.ТРЕТО ЦАРСТВО
9.БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XIX ДО СРЕДАТА НА ХХ В.
10.ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН КАЛЕНДАР  
 
Заявки за посещение с екскурзоводска беседа се приемат минимум две седмици преди датата на посещение.

Тел.: 02/955 42 80
GSM: 0896 720 336
E-mail: ekskurzovodinim@abv.bg

loading icon