д-р Маргарита Попова

ръководител Отдел „История на бългaрските земи в Древността (Праистория – Късна Античност)“

Професионален опит
от 2021 ръководител на отдел „История на българските земи в древността (Праистория-Късна античност)“, НИМ
2017-2021 уредник към отдел „Археология“, НИМ

Образование и допълнителна квалификация
2015 доктор по археология, СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет; дисертация на тема „Орнаментални композиции в керамиката рисувана с графит на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ“
2010 магистър, СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност „Археология“
2008 бакалавър, СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност „Археология“

Сфера на научните интереси
археология, праистория, енеолит, креамика, култура Коджадермен-Гумелница-Караново VI

Scroll to Top