Касичка за лепта (църковни дарения)

Касичката е дарение от дюлгерския еснаф в Кюстендил. Има изображения на св. Тома, св. Димитър и св. Богородица Одигитрия. Надписът я датира в 1846 г.

Дюлгерите – странстващите майстори строители

Дюлгерите (от перс. през тур. dülger – дърводелец) са строители, занимаващи се с изработването на дървените части на къщите, с изграждането на каменни зидове, като постепенно се специализират в цялостното построяване на обществени и жилищни сгради и съоръжения.  Те се организират на групи, наречени тайфи (от араб. през турски taifa), с които ходят на гурбет (от араб. през тур. gurbet – чужбина). Вследствие на това, на голямата част от дюлгерите им се налага да работят далеч от дома и родните места, из цялата Османска империя.  На Балканите има няколко дюлгерски регионални центрове, като за най-стар такъв се смята регионът на Дебърско. През периода на Възраждането се оформят дюлгерските центрове в Шоплука – Трън, Кюстендил, Църна Трава и Босилеград (дн. Сърбия); Крива Паланка и Кратово (дн. Северна Македония); Дряново, Трявна и Габрово в Стара планина; Момчиловци в Родопите. В Брацигово, вследствие на миграция от Костурско (дн. Гърция) и Корчанско (дн. Албания), се заселват повече от 150 семейства, които изграждат своя махала, наречена „Аранутска“. Преселниците донасят със себе си дюлгерския занаят и поставят началото на Брациговската строителна школа.

През периода на Възраждането майсторите занаятчии и търговци имат свое професионално  сдружение, наречено еснаф (от араб. през турски esnaf) или руфет (от араб. през турски ürfet). Всеки еснаф има свой светец покровител и годишно се прави празник в негова чест. Организира се празнично шествие, в което участват членовете на руфета, и се отслужва тържествена църковна служба, поменална литургия за починалите членове и тържествен обяд, завършващ с веселие. Покровител на дюлгерите бил св. Тома, за когото се смятало, че бил изкусен майстор и дърводелец. Според народните вярвания той измайсторил дърводелските инструменти и пазел строителите от наранявания и падания, докато работят на скелета и стълби.

Scroll to Top