проф. дин. Иван Гацов

член-кореспондент на Германски Археологически Институт, главен уредник на Националния исторически музей

Участие в международни проекти:
– „Aşağı Pınar Project“ – проект на Истанбулски Университет, Република Турция и Германски Археологически Институт, Департамент за евроазиатски изследвания – Берлин за проучване на Източна Тракия – 7-5 хил. ВС.
– „Barcın Höyük Excavations Project „ проект на Холандски Исторически Институт в Истанбул и Koç University – за изследване процесите на неолитизация в района на Мраморно море, Република Турция.
– “Pietrele Project”, Румъния: Проект на Deutsches Archäologisches Institut (DAI), Берлин, Германия. Изследване периода на халколита в ареала на Долния Дунав – 6-5 хил. Хр.

Член на Комисията за наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд “Научни изследвания“, отговарящ за всички проекти от област „Хуманитарни науки“.

Научни интереси:
– праисторически каменни технологии в района на Мраморно море – 7-3 хил. пр. Хр.
– Халколитни каменни ансамбли по поречието на Долен Дунав
– Неолитни каменни ансамбли от Южен Кавказ, Грузия, 7-6 хил. пр. Хр.

Scroll to Top