Автор: Проф. Иван Христов. В книгата се представят обобщено резултатите от проучвания на екип на музея в периода 2014 г. – 2023 г. Проучванията са осъществени със средства на Министерство на културата и Националния исторически музей.

Полуостров Хрисосотира. История и археология на многослоен археологически обект в хинтерланда на Созополския залив (VI в. пр. Хр. –  XVIII век сл. Хр

Националният исторически музей издаде онлайн книгата на проф. д-р Иван Христов „Полуостров Хрисосотира. История и археология на многослоен археологически обект в хинтерланда на Созополския залив (VI в. пр. Хр. – XVIII век сл. Хр.)“. В нея се представят обобщено резултатите от проучвания на екип на музея в периода 2014 г. – 2023 г. Проучванията са осъществени със средства на Министерство на културата и Националния исторически музей. Те са част от голям научен проект на музея, имащ за цел да се анализират археологическите и исторически сведения за крайморските крепости и пристанища в провинция Хемимонт за периода V–VІІ век. Експедициите са реализирани и със съдействието на Министерство на отбраната (Главна Дирекция „Инфраструктура на отбраната“).

Книгата е продължение на излезлите от печат предишни три тома на автора, посветени на археологическите разкопки на ранновизантийската крепост от 2014 до 2018 г.

В настоящата монография, освен подробно представяне на етапите на археологическите разкопки, са включени описания и каталози на всички движими културни ценности излезли от земните пластове. За първи път се представят непубликувани резултати от кампаниите в периода 2019-2024 г. Целта е да влезе в научно обръщение безспорно интересният археологически материал, като по този начин се обогати представата за историята и археологията на хинтерланда около Бургаския залив на прехода между Късната Античност и Ранното Средновековие.

Scroll to Top