Комплект от два тома, подвързани в общ свитък; Двете големи карти са с отличен печат и са нагънати и подшити на произволни места в книжното тяло; Много добро общо състояние на подвързията и книжното тяло.

Хр. Милев Карта на Първото Българско Царство (679-972) и Карта на Търновското Царство в[ъв] време на Асеновци (1185-1257)

Ново постъпление

Хр[исто] Милев Карта на Първото Българско Царство (679-972). Дружествена печатница „Работник“, Пловдив: 1909, 35 с.

Хр[исто] Милев Карта на Търновското Царство в[ъв] време на Асеновци (1185-1257). Дружествена печатница „Работник“, Пловдив: 1909, 30 с.

Комплект от два тома, подвързани в общ свитък; Двете големи карти са с отличен печат и са нагънати и подшити на произволни места в книжното тяло; Много добро общо състояние на подвързията и книжното тяло.

Двете книжици са дело на родолюбеца и следосвобожденски държавен деец Христо Милев, кмет на Пловдив до 19 септември 1905 г., окръжен управител на Стара Загора до 1909 г., един от основателите на Археологическо дружество „Августа Траяна“*. Трудът на Христо Милев е рядко срещан днес – може да бъде намерен само в някои от най-големите български библиотеки. Нито една от тях обаче не притежава екземпляр от книгите с толкова богата история, документирана с печати и екслибриси.

Първоначално книгите са купени от известната пловдивска книжарница на Христо Н. Малинов, което очевидно трябва да е станало най-рано по време на войните от второто десетилетие на ХХ в. Тъй като печатите и екслибрисите са поставени само в началото на свитъка, то трябва да се предположи, че подвързването на двете книжици в едно книжно тяло е станало веднага след закупуването им. Печатът на пловдивската книжарница на Христо Н. Малинов е поставен в началото на всяка книжка.

Както осведомява първият от екслибрисите (в тясното значение на думата), книгите в общо книжно тяло са придобити от библиотеката на цариградския Робърт колеж на 14 февруари 1927 г., както личи от два еднакви печата върху заглавните страници на свитъка. Един екслибрис на същата библиотека с библиотечния номер е залепен на втора страница на форзаца, подлепен към предната корица.

Втори печат, при това повторен многократно, уведомява, че книгите са подарък от „проф. П. Войков“. Кой е той може да се научи от годишните отчети на колежа. Един от най-изявените ученици в Робърт колеж, Петър Войков, вече магистър по изкуствата, става преподавател по български и [старо]славянски* език там. Очевидно именно той закупува, а след това подарява книгите на училището за да се ползват както от учениците, така и от другите учители.

Третият по време печат е на „Абагар. Български църковен архив в Рим“, където двете книги постъпват несъмнено след основаването на архива през 1981 г. Неизвестно кога върху трета страница на форзаца към предната корица е подлепен екслибриса на католическия свещеник Георги Елдъров, който е и основател на архива. Вероятно след неговата смърт през 2011 г. свитъкът попада у тези, от които Националният исторически музей успя да откупи за библиотеката си това ценно и рядко издание.

*Повече подробности за Христо Милев вж. у Георги Й. Георгиев Кой е Христо Милев. В: Христо Милев След 130 години отново: Избиването на Хаджи Димитровата чета и черти от живота на въстаниците Орешков и Патрев. Пропелер, София: 2015, с. 9-22
** Вж. напр. The American College for Girls at Constantinople. Reports for the year 1911-1912. Constantinople: 1912, р. 7
*** т.е. старобългарски език.

Scroll to Top