Комплект от два тома, подвързани в общ свитък; Двете големи карти са с отличен печат и са нагънати и подшити на произволни места в книжното тяло; Много добро общо състояние на подвързията и книжното тяло.

Хр. Милев Карта на Първото Българско Царство (679-972) и Карта на Търновското Царство в[ъв] време на Асеновци (1185-1257)

Ново постъпление

Хр[исто] Милев Карта на Първото Българско Царство (679-972). Дружествена печатница „Работник“, Пловдив: 1909, 35 с.

Хр[исто] Милев Карта на Търновското Царство в[ъв] време на Асеновци (1185-1257). Дружествена печатница „Работник“, Пловдив: 1909, 30 с.

Scroll to Top