Важно място в програмата на Националния исторически музей ще заема пърформативния спектакъл “Музеят в танц”. Той цели да обвърже експонати от постоянните експозиции и езика на съвременният танц в един красив пърформънс.

Европейска нощ на музеите 2023
ще се проведе на 13-ти май

Scroll to Top