Общ изглед на зала 1 – Праистория

История на Националния исторически музей

История на Националния исторически музей Началото Националният исторически музей (НИМ) е създаден с Разпореждане № 90 на Министерския съвет от …

История на Националния исторически музей Вижте повече »