Общ изглед на зала 1 – Праистория

История на Националния исторически музей

История на Националния исторически музей Началото Националният исторически музей /НИМ/ е създаден с Разпореждане №90 на Министерския съвет от 5 …

История на Националния исторически музей Вижте повече »