Национален Исторически Музей

English version
Начало»Проекти»Международен проект “Cultrural” – Създаване на общо културно пространство за европейските

Проекти

27 октомври '09

Международен проект “Cultrural” – Създаване на общо културно пространство за европейските

Цел на проекта: създаване на общо за европейските селски общини културно наследство. Култрурал изследва селското наследство чрез свързване на миналото с настоящето и предлага решения важни за съвременния живот и устойчивото развитие  на селските райони.

Ръководител на проекта: Шведска федерация за местно наследство

Партньори по проекта: експерти от музеи, асоциации, културни институции, университети  и неправителствени организации от обществения и местния сектор  в Швеция, Гърция, Полша, Унгария, Италия, България и Франция.

Времетраене: октомври 2006 – октомври 2009 г.

Съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програмата „Култура 2000”

Резултати:
Организирани 9 тематични експозиции за селското наследство в страните-участнички в проекта по три отделни теми: 1. Културният пейзаж на селските райони: взаимодействие между селските общини и обществената среда; 2. Идеи, иновации и технологии: културната селска перспектива и глобалният натиск; 3. Социокултурно изграждане на селската идентичност: от материалното към символите;   Създаване на Европейска мрежа на селското  наследство