Национален Исторически Музей

English version
Начало»Проекти»Повишаване на нивото на достъп и обслужването на хора с увреждания в НИМ

Проекти

10 юли '07

Повишаване на нивото на достъп и обслужването на хора с увреждания в НИМ

Цел на проекта: Да се подобри и улесни достъпа на хората със специфични потребности  до Националния исторически музей и експозиционните му зали и да се въведат съвременни европейски практики в тяхното обслужване от страна на персонала в НИМ.

Времетраене: 2007 г.

Финансиране: Агенция за хора с увреждания

Резултати: Осигуряване на равнопоставен достъп до националното културно-историческо наследство в НИМ на хората със специфични потребности от страната и чужбина, както и възрастни хора, които срещат затруднения с достъпа до НИМ. Изградени съоиръжения, улесняващи достъпа: рампи към входните врати  и към двата асансьора в лявото крило на музея;  поставена тактилна маркировка на автоматичните входни-изходни врати на музея; изградени тоалетни за хора с физически увреждания, съобразени със стандартите за достъпност.Обучения на обслужващият персонал на НИМ за работа с посетители със спефични  потребности. Изработена стратегия за подобряване на достъпа до услугите и експозициите на Националния исторически музей