Национален Исторически Музей

English version
Начало»Проекти»„Знаци от везмо. Българската шевица за и през поколенията“

Проекти

17 юни '19

„Знаци от везмо. Българската шевица за и през поколенията“

Проектът представя българската везбена традиция, нейното запазване, жизненост и предаване между поколенията. 

Цел на проекта е да се създадат нови възможности за опазване, възприемане, осмисляне и популяризиране на материалното и нематериално културно наследство.
Да се спомогне за по-доброто разбиране на живото културно наследство, неговото опазване и предаване между поколенията, в съчетание със съвременното му осмисляне и възприемане от местните общности и носителите на традицията. Същевременно да се представят културните ценности по иновативен и достъпен начин, да се подобри значимостта на културните ценности и ролята им в съвременния живот и в изграждането на локалната и национална идентичност; популяризирането на етнографското културно наследство в широк кръг сред обществото и на различни нива сред българска и чуждестранна публика.
 
Ръководител на проекта: Димитър  Василев

Финансиран от Национален фонд „Култура” по програма „Културно наследство“.

Времетраене: юни 2019 г.  – юни 2020 г.

Резултати и Продукти:
Временна тематична експозиция „Народно везбено изкуство”, представяща развитието на българската везбена традиция през първата половина на XX в. Концепцията на изложбата предвижда тя да е мобилна, за да има възможност да бъде експониране на различни места в страната;
Цветен илюстративен албум на български и английски език „Претворена везба от колекциите на НИМ”, представящ уникални образци от колекцията на НИМ;
Шест тематични практически образователни ателиета с участието на местни общности и живи носители на традицията от различни региони в страната;
Шест публични научно-популярни лекции, обвързани с темите на приложно-практическите образователни ателиета и нематериалното културно наследство, с участието на учени и специалисти;
Тематична VR сцена и 2D видео, които представят орнаменти от българските шевици,  обвързани тематично и допълващи интерактивно временната експозиция.