Национален Исторически Музей

English version
Начало»Профил на купувача»Архив»Преписка в АОП: 03618-2018-0003 Публично състезание за: "Въздушен превоз на...

Архив

12 април '18

Преписка в АОП: 03618-2018-0003 Публично състезание за: "Въздушен превоз на товари извън страната"

Преписка в АОП: 03618-2018-0003 Публично състезание за: "Въздушен превоз на товари извън страната, свързани с организиране на изложба с наименование "Шедьоври от християнското изкусктво от България"

От тук може да изтеглите образците на документите за кандидатстване.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
close player