Национален Исторически Музей

English version
Начало»Профил на купувача»Обща информация

Обща информация

„Профил на купувача“ съдържа цялата информация за обществените поръчки, възлагани от Националния исторически музей (НИМ), съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
 
НИМ е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на културата, създаден с Разпореждане № 90/05.05.1973 г. на Министерския съвет, и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от ЗОП.
 
По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в НИМ се извършват от директора му.
 
Обща информация за обществените поръчки, възлагани от НИМ можете да получите от:
 
Ирина Станоева – гл.счетоводител, тел. 02/955 62 26.
 
Данни за кореспонденция с НИМ във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:
Адрес: 1618  София ,  ул. „Витошко лале” № 16
Електронна поща: nim1973@abv.bg
Факс: 02/955 76 02
Работно време: 9.00 – 17.30 ч.