Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Важна информация за посетителите на НИМ

Новини

10 март '20

Важна информация за посетителите на НИМ

Във връзка със заповед № РД-01-117/08.03.2020 r. на Министъра на здравеопазването;
 
Във връзка с дадени предписания на Министъра на културата;
 
С оглед създаване на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случай на COVID-19 се въвеждат следните мерки: 

І. За Национален исторически музей, Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”:

1. Да се преустанови провеждането на масови мероприятия, в това число културни, организирани в Национален исторически музей, Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”. 
2. Да се преустанови провеждането на организирани мероприятия и програми в Национален исторически музей, Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”, включително без изброяването да е изчерпателно само: изложби, семинари и конференции, образователни програми концерти, чествания и други събития, включително по договори за наем, които предполагат събирането на много хора на едно място.
3. Забранява се провеждането на беседи за групи.
4. Забранява се провеждането на беседи и други организирани мероприятия с деца.
5. Забранява се струпването на много хора (тълпи) на едно място.
6. Посетители със симптоми на вирусни заболявания да не се допускат. Под посетител със симптоми на вирусни заболявания следва да се разбира – кашлица, кихане, видимо лице в недобро здравословно състояние.
7. Всички служители да избягват преки контакти с посетители по т. 6. При отказ на посетител по т. 6 да напусне територията на музея, да се уведомят органите на МВР или на РЗИ.
8. Всички служители да избягват контакти с посетители на разстояние, по-малко от 1,5 м.
9. Всички служители следва да съблюдават изпълнението на настоящаото разпореждане, както и да дават инструкции и указания на посетителите с оглед нейното изпълнение.

ІІ. За Национален исторически музей:

1. Във ведомственото кафе да се преустанови продажба на непакетирани храни и напитки, освен топли напитки (кафе, чай, бульони) – всички храни и напиткиследва да са предварително пакетирани.
2. Да се преустановят всички мероприятия с деца, организирани от детския център Национален исторически музей.

ІІІ. Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”:

1. Посещението в горепосочените музеи да  се осъществява както следва:
• Групите се приемат в двора на Боянска църква и Земенски Манастир, както и пред  Национален Музей „Параход Радецки”;
• В музеите влизат групи, не повече от 5 човека да разгледат самостоятелно без екскурзовод, като следва да стоят на разстояние поне 1,5м един от друг.
• Беседите не се провеждат;
• Посетителите следва да стоят на разстояние поне 1,5м един от друг.

Мерките влизат в сила от 09.03.2020 г. и е със срок - до второ нареждане.