Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Съобщение

Новини

13 април '20

Съобщение

З А П О В Е Д
№ РД-24-44/ 24.03.2020г.

За изменение и допълнение на Заповед № РД-24-32/16.03.2020г. и Заповед № 24-43/26.03.2020г.
 
Във връзка със Заповед № РД-01-197/ 11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., Заповед № РД-01-131/17.03.2020г, Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020г и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и указания на Министъра на културата

Във връзка с издадени от НИМ Заповед № РД-24-32/16.03.2020г. и Заповед № 24-43/26.03.2020г.

С оглед създаване на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19

НАРЕЖДАМ:
1. Всички служители/работници на Национален исторически музей и филиали към него, са длъжни да носят поставена върху лицето си защитна маска, покриваща носа и устата (за еднократна или многократна употреба) по времето, в което пътуват за работа, както и през работното време, независимо дали полагат труд на работното си място или извън него. При липса на маска, могат да използват шал, кърпа или друго лице, покриващо носа или устата.
2. Всички граждани, които влизат в Национален исторически музей и филиали към него следва да носят поставена върху лицето си защитна маска, покриваща носа и устата (за еднократна или многократна употреба).
3. Служители/работници, които не носят поставена върху лицето маска по т. 1 по-горе, не се допускат до работните им места в Национален исторически музей,  Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”.
4. Граждани, които не носят поставена върху лицето маска по т. 2 по-горе, няма да бъдат допускани до Национален исторически музей,  Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”.
5. Всички служители следва да съблюдават изпълнението на настоящата заповед, както и да дават инструкции и указания на гражданите, с оглед нейното изпълнение.
6. При нарушение на настоящата заповед и Заповед № РД-01-197/ 11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването, ще бъдат сезирани органите на РЗИ и МВР.
7. Заповедта е в сила от 12.04.2020г до 26.04.2020г., включително.