Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Спомените на Христо Калфов, издадени от НИМ

Новини

22 юли '21

Спомените на Христо Калфов, издадени от НИМ

Спомените на Христо Калфов постъпват случайно в Националния исторически музей. Заслугата е на Марсело Рубен Зафиров, който през пролетта на 2013 г. спасява архива на Калфов, като го изнася в два големи сандъка, малко преди къщата, в която е живял синът му – Стефан със съпругата си Ани Чешмеджиева, да бъде съборена. Архивът е предаден в ЦДА. Малка част от него, сред която са и спомените на Хр. Калфов, остават във фонда на НИМ.
 
Съзнавайки важността и значимостта на спомените за българската историография, директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова и заместник директора на НИМ проф. Иван Христов подкрепиха инициативата за тяхното издаване. Без подкрепата им публикуването не би било възможно в близките години.

Значимостта на спомените се определя от личността на Христо Калфов и от историческия период, отразен в неговия разказ. Калфов е български офицер със солидно образование. Завършва Военното училище в София и Военната академия в Торино, Италия. Той заема специално място в двореца. Военен учител  на престолонаследника и флигел-адютант на цар Борис ІІІ, Калфов е един от най-близките приближени на монарха и негов верен  помощник.

Спомените представляват машинописен текст от 271 страници. Авторът разказва за историческите събития, в които е бил пряк участник, обхващащи годините от края на Първата световна война и абдикацията на цар Фердинанд І до началото на 1926 г. В спомените се дава оценка за управлението на БЗНС, Калфов прави преглед на подготовката и извършването на 9-юнския преврат, на мястото и ролята си в него, изнася данни за Народния сговор, за създаването на Демократическия сговор, за разногласията в кабинета на Александър Цанков, за участието си в заседанията на Обществото на народите в Женева като външен министър на България,за отделни политически и военни лица, сред които е генерал Иван Вълков и др. Голяма част от текста е отделена на цар Борис. Авторът разкрива образа на току-що възкачилия се на престола 24-годишен монарх, възгледите, поведението и действията му в първите месеци и години от неговото царуване. Това са спомени на офицер и политик, за когото чест, достойнство, любов към родината имат дълбок смисъл и значение.

Издаването на спомените на Христо Калфов цели обогатяване на изворовите източници за личността на цар Борис ІІІ и за краткия, но наситен с напрежение, социално противопоставяне и драматизъм период от началото на 20-те години на ХХ в.