Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Приключва археологическото проучване на средновековната крепост „Ряховец”, съфинансирано от НИМ

Новини

02 август '18

Приключва археологическото проучване на средновековната крепост „Ряховец”, съфинансирано от НИМ

През 2018 г. Националният исторически музей финансира за първи път археологическото проучване на средновековната крепост „Ряховец”. Крепостта се намира на около 7 км северно от Велико Търново и на 3 км западно от Горна Оряховица, върху северните склонове на Арбанашката плато.
     
Най-ранните  писмени сведения са в „История” на византийския хронист Георги Пахимер. Описвайки събитията след битката при р. Скафида (р. Факия), авторът споменава крепостта „Ряхово” и нейното умалително име „Ряховица”. Другото упоменаване на крепостта е в поемата на Михаел Бехайм от 1460 г. В нея е описан походът на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело в българските земи през 1444 г. и превземането на „замъка Рахауч”.

Пръв, който  локализира топонима „Рахауч” със средновековната крепост Ряховица, е Константин Иречек, а първото подробно описание на крепостта е дело на Карел Шкорпил, като той я нарича „Кале пещерите”. Авторът посочва и особено важното ѝ значение за защитата на средновековната столица Търновград.

Благодарение на финансирането от НИМ тази година е разкрит нов участък от северната крепостна стена, която е запазена на места до 3 м височина. Проучени и документирани са няколко жилища от две отделни фази на обитаване в рамките на  ХІІІ век с инвентара, съдържащ множество керамика и битови предмети. Открити са около 300 находки, сред които най-многобройни са медните корубести монети, характерни за периода.

Проучено е и жилищно ниво от времето на ранната желязна епоха, с множество керамични фрагменти и огнища.

В разкопките взеха участие и близо 30 ученици от областта, в рамките на третата поредна лятна археологическа школа. Работата с деца ще продължи и през останалата част от лятото, когато ще бъде обработен и анализиран откритият археологически материал.