Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Преустановяват се всички посещения в НИМ и филиалите му

Новини

16 март '20

Преустановяват се всички посещения в НИМ и филиалите му

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и указания на Министъра на културата от 13.03.2020г.

С оглед създаване на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 се предприемат следните действия:
 
Преустановяват се всички посещенията в Национален исторически музей, Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”, с изключение на описаните по-долу.

В Боянска църква, Земенски манастир и Национален Музей „Параход Радецки”, външни лица не се допускат. Изключение по предходното изречение правят контролните органи, при спазване на предписанията на Министерство на здравеопазването.

В Национален исторически музей се допускат външни лица само до отдел „Деловодство“, от понеделник до петък, от 10.00 до 12.00 часа, при спазване предписанията на Министерство на здравеопазването, включително, но не само: спазване на дистанция от минимум 1,5 метра от служителите на музея или други граждани. Външни лица, със симптоми на вирусни заболявания няма да се допускат. Под лице със симптоми на вирусни заболявания следва да се разбира – кашлица, кихане, видимо лице в недобро здравословно състояние.