Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Прекратяване на търг

Новини

01 ноември '21

Прекратяване на търг

На основание чл. 14, вр. със чл. 16, ал. 2, ал. 7 от Закона за държавната собственост и чл. 12 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост се прекратява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, отдаден на управление на  Национален исторически музей (НИМ), съгласно Акт № 10011 за публична държавна собственост от 08.11.2018г., а именно: помещение с площ от 20 (двадесет) квадратни метра, с предназначение за продажба на сувенири, бижутерия, картини, статуетки, книги, каталози, включително издания и сувенири на НИМ и други стоки, свързани с културното наследство на България, находящо се на първия етаж в дясно от главния вход  на сградата на Национален исторически музей, с адрес гр. София, ул. Витошко лале № 16, поради промяна в концепцията, респективно намеренията на наемодателя – Национален исторически музей.