Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Пета малка среща по европейския проект EMEE

Новини

08 октомври '15

Пета малка среща по европейския проект EMEE

Париж-Франция. Партньорите по международния проект на програма „Култура” на ЕС „ЕвроВизия – музеите представят Европа (EMEE)” се събират за своята пета малка среща във FRAAP (Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens), Париж, от 13 до 16 октомври 2015 г. Акцентът на срещата е първото осъщствяване на семинара на ЕМЕЕ „Един предмет – много визии – ЕвроВизии.  Музеи, съвременни творци и целеви групи”, създаден от домакините от ESPE Université Paris-Est Créteil (UPEC) и осъществен в MAC VAL (Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne) на 15 октомври. 
 
По време на Петата малка среща основният акцент ще е осъществяването на т.нар. „Лаборатория „ЕвроВизия” – експериментална серия изложби и дейности под надслов „Един предмет – много визии – ЕвроВизии”. Лаборатория „ЕвроВизия” се осъществява в няколко партньорски институции и е тест за резултатите  от проекта,  пример за начини за нова европейска интерпретация на местни музейни експонати по транс-регионален начин и за концепциите за социалната арена и за скъсяване на дистанцията с посетителите в музеите.  Срещата в Париж ще е посветена конкретно на оценката на първите дейности в „Лаборатории „ЕвроВизия” в Словения, Австрия и България от м. юли 2015 нататък, както и на планирането на следващите такива събития.  Вторият акцент на срещата ще е разработването на учебен модел, който ще се използва на семинари за обучение на преподаватели и специалисти.  
 
След срещата ще се проведе пробно семинар на ЕМЕЕ „Един предмет – много визизи – ЕвроВизии.  Музеи, съвременни творци и целеви групи” в MAC VAL (Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne) на 15 октомври.  Семинарът е подготвен от партньора по ЕМЕЕ UPEC-ESPE и се занимава с развитието на публиката и творческите партьнорства в музеите.  В семинара ще участват партньорите по ЕМЕЕ, музейни специалисти и студенти, които след това ще го оценяват.  Окончателният вариант на семинара ще е на разположение заедно със семинара на ЕМЕЕ „Използване на сценография за синестетичен превод на перспективите”,  подготвен от партньора по ЕМЕЕ Ателие „Брюкнер” ГмБХ за свободно сваляне от сайта на ЕМЕЕ скоро след срещата.  Петата малка среща по ЕМЕЕ в FRAAP (Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens) е организирана от ESPE de l'Académie de Créteil, Université Paris-Est Créteil (UPEC-ESPE).
 
„ЕвроВизия – музеите представят ЕвроВизия – ЕМЕЕ” е европейски проект за развитие на музеите с акцент върху национални и регинолани музеи.  Той се изпълнява от 2012 до 2016 год. С иновативните и интердисциплинарни концепции, основани на историческа дидактика, проектът, финансиран от Програма „Култура” на ЕК с 2 милиона евро, има за цел развиването на многоперспективни подходи към европеизирането на националните и регионалните музеи.  Проектът изследва иновативен интердисциплинарен подход за нова интерпретация на музейни експонати в по-широкия контекст на европейската история.  В реализирането на тази цел е ангажиран международен мулти-дисциплинарен екип от музейни специалисти, културни дейци и сценографи.  Освен това са поканени и ще бъдат убедени на дойдат и хора, които обикновено не хосещават музеи. Новите начини за представяне, сценография и възможности за участие насърчават посетителите да откриват транснационални и европейски перспективи.  В същото време проектът разработва креативни концепции за развитие на публиката и се опитва да даде нова роля на музеите като "социална арена" във все по-многокултурната обществена среда. 
 
Проектът ЕМЕЕ се координира от Катедрата по историчеса дидактика на Аугсбургския университет.  Партньори по проекта са Националният археологическки музей в Лисабон, the National Museum of Contemporary History in Ljubljana (Slovenia), the National Historical Museum in Sofia (Bulgaria), the Atelier Brückner in Stuttgart (Germany), the art association monochrome in Vienna (Austria), the Roma Tre University in Rome (Italy) and the University Paris-Est Créteil – ESPE in Paris (France). 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ