Национален Исторически Музей

English version

Новини

23 август '18

Обява

Националният исторически музей търси да назначи работник на длъжност „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”.

Кандидата трябва да представи следните документи:
1. Удостоверение за обучение и опресняване на знанията по нормативните изисквания на технически надзор
2. Автобиография
3. Удостоверение за завършено обучение по нормативните изисквания от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
4. Документ за последно завършено образование.
5. Документи доказващи трудовия стаж по специалността на кандидата за работа

Срок за подаване на документите до 14.09.2018 г. 
Контакт: 02/ 955 76 04 вътр.106; nim.hr@historymuseum.org