Национален Исторически Музей

English version

Новини

28 септември '21

Обява

І. Търг с тайно наддаване за ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, А ИМЕННО: 4 (ЧЕТИРИ) БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ както следва: ФОРД ТОРНЕО КОНЕКТ, дизел, първа регистрация 05.01.2004 г., начална тръжна цена 1950 лв., спрян от движение; МЕРЦЕДЕС 814 (товарен), брониран, дизел, първа регистрация 03.05.1995 г., начална тръжна цена 3300 лв., спрян от движение; БМВ 520 И, бензин, първа регистрация 01.01.1997 г., начална тръжна цена 3600 лв., спрян от движение; ДОДЖ КАРАВАН, бензин, първа регистрация: неизвестна; начална тръжна цена 1450 лв., спрян от движение.

ІІ. Дата, място и час на отваряне на офертите: 13:00 часа на 05.11.2021Г. на адрес гр. София 1618, ул. „Витошко лале” № 16, Национален исторически музей, етаж три, деловодство.

ІІІ. Цена на тръжната документация – 20 лева, в касата на музея.

ІV. Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платим в касата на Национален исторически музей, гр. София, ул. Витошко лале № 16 или по банкова сметка както следва: BG34UNCR76303100113032; УниКредит Булбанк.

V. Огледи-на място, след закупуване на тръжна документация, в периода 01.10.2021г. до 04.11.2021г., от 10:00 часа до 15:00 часа, с предварителна заявка на тел. +35929554290.

VІ. 3.4.Срок за подаване на заявления за участие в търга–до 15.00 часа на 04.11.2021г., в деловодството на музея.

VІI. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на  12.11.2021г., в 15.30 часа, на същото място, и при същите условия. Забележка: Цените са крайни, с включен ДДС, в случай, че такъв е дължим.

За допълнителна информация: тел. +359 2 955 42 90