Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Новата книга „Тайните на нос Емине“ ще бъде представена в Бургас

Новини

22 юни '20

Новата книга „Тайните на нос Емине“ ще бъде представена в Бургас

Изданието ще бъде показано за пръв път пред широка публика в морския град. В него са публикувани част от резултатите от археологически проучвания в землището на село Емона, Община Несебър в периода 2017 - 2019 г. Книгата съдържа анализ на запазените писмени сведения за историята на населеното място. Предложено е подробно описание на резултатите от изследванията на късноантичната и средновековна крепост, която някога се е издигала на черноморския нос Емине. Представен е и преглед на запазените извори за древната история на района. Акцент е поставен върху описание на всички локализирани археологически паметници в землището на село Емона и контактната зона с други населени места в близост до черноморския бряг. 

С това изследване авторът е направил опит да запълни така нареченото ”бяло петно” в археологическата карта на част от Западния Понт - зоната между гр. Свети Влас на изток-североизток до нос Кочан – Крепост Херкуленте и от черноморския бряг на север до трасето на пътя през Поморийския проход (Емeнски проход). Под термина „бяло петно” проф. д-р Христов има предвид територия останала слабо и несистематично изследвана от археолози и историци. Липсата на систематичност в проучванията проличава в периодите на дълго игнориране на територията от изследователите. До пролетта на 2019 г. землището на с. Емона е със статут на действаща военна зона, което обуславя сравнително трудния терен за обхождания и невъзможността да се провеждат археологически разкопки на нос Емине. В книга "Тайните на нос Eмине" са анализирани механизмите и причините за загубата на площ в района, в резултат от процеси на гравитационни деформации. 

Анализът е извършен от д-р Стефан Велев – научен секретар на Българския антарктически институт. Обобщената информация се вписва в стратегията за интердисциплинарен подход при разкриването на множеството загадки, които района на с. Емона предлага на проучвателите от различни специалности. В изследванията на зоната около Емона и нос Емине участва и директорът на Регионален исторически музей - Бургас д-р Милен Николов.