Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»НИМ посреща стажанти по проект "Инфрамат"

Новини

23 ноември '21

НИМ посреща стажанти по проект "Инфрамат"

Централна лаборатория по консервация и реставрация на Националния историески музей посреща стажанти от Кралската Датска Aкадемия.
 
В средата на месец ноември в Централната лаборатория по консервация и реставрация (ЦЛКР) на НИМ започна двумесечна стажантска програма, организирана между ЦЛКР, НИМ и Кралската Датска Академия. Програмата е в рамките на дейностите по Kонсолидиране на наличния човешки ресурс и привличане на млади кадри, част от Разпределената научна инфраструктура ИНФРАМАТ, част от Националната пътна карта на България за научна инфраструктура, подкрепена финансово от Министерство на образованието и науката.

В посока установяване на връзка с международната професионална общност бяха привлечени двама студенти: Емет Кълмси и Николине Венсхой, завършващи своето обучение за бакалавърска степен по реставрация на културно-исторически предмети в Кралската Датска Академия. В ЦЛКР стажантите се обучават в областта на консервацията и реставрацията на керамични археологически материали. В рамките на своето обучение тук използват оборудване на инфраструктурата ИНФРАМАТ.