Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Лабораторията на НИМ се оборудва със специализирана апаратура

Новини

23 юни '21

Лабораторията на НИМ се оборудва със специализирана апаратура

През месец юни 2021 г. централната лаборатория за консервация и реставрация в Националния исторически музей получи специализирано оборудване – мултифункционална маса с ниско налягане. Апаратурата, която е от съществено значение за съвременните техники на реставрация, беше финансирана със съдействието на консорциум ИНФРАМАТ, в който НИМ е партньор. 

Масата за ниско налягане се използва основно при реставрацията на хартия и картини, но намира приложение и в реставрацията на много други материали. Апаратурата представлява плот с алуминиев многослоен перфориран панел, с модули за нагряване, охлаждане и вакуум. Също така, системата е оборудвана с ултразвуков модул за контрол на влажността и поликарбонатен купол за изолиране на околната среда. Допълнително удобство предоставят монтираните колела на оборудването, поради които е възможно преместването на цялата инсталация до обекти, които са трудно преместваеми поради големи размери или други обстоятелства. Системата е изключително ефективен инструмент в реставрацията на хартия при отстраняване на петна, следи от лепящи ленти, водни обработки, сушене, листоотливане и много други. При реставрацията на картини е незаменимо средство за коригиране на деформации, попълване на участъци със загуби, цялостно или частично дублиране върху нови основи и други.
 
ИНФРАМАТ е разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски).