Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Крепостта на три планини при град Якоруда

Новини

12 октомври '21

Крепостта на три планини при град Якоруда

През месец август 2021 г. се проведоха археологическите разкопки на крепостта „Калята”, разположена но 2 км, западно от съвременния град.

Усилията на археолозите под ръководството на гл. ас. д-р Мариела Инкова, ръководител на отдел „История на българските земи през средните векове (VII-XVII в.) в Националния исторически музей и Цветана Комитова, РИМ Благоевград, бяха съсредоточени върху фортификацията на крепостта и изясняване на нейния план. На второ място акцентът бе върху ранните структури, предхождащи нейното изграждане.

Разкрити са зидове на „суха зидария”, разрушени при построяването на южната крепостна стена, над които бе изчерпан чакълест жълто-кафяв насип с фрагментирана късноантична, но и от периода на късната бронзова епоха керамика. Насипът не е автентичен, а съзнателно насипан с цел преодоляване на денивелациите по южния склон на хълма. 

Проучено е продължението на трасето на първоначалната „вътрешна” крепостна стена, която в посока на запад е рухнала и в този участък, на фуга към външната крепостна стена е изградено късноантично жилище. В насипа му се откри рядко срещан строителен инструмент – късноантична мистрия с полепнал по повърхността й бял хоросан от градежа на крепостта. Проучен е приземният етаж на сградата. Ако се съди по откритите в него два питоса, той е служил като мазе, а жилищната площ е била на горния етаж.

Предполага се, че може би в следващия непроучен квадрат вътрешната стена е завивала под прав ъгъл към външната, което предстои да се разбере през следващия археологически сезон. За сметка на това, окончателно е установено трасето на основната крепостна стена. Направена е корекция на досегашната хипотеза, базирана на различния на цвят хоросан, установен в участъци от крепостните стени. Най-вероятно в при изграждането на фортификацията са работили поне две отделни групи майстори, които използвали различни строителни рецептури.
 
Екип: научен ръководител гл. ас. д-р Мариела Инкова, заместник Цветана Комитова, Пламен Дойчев.

Финансиране: Министерство на културата /чрез НИМ/ и община Якоруда.