Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Конференция „IN SITU PRESERVATION AND EX SITU REPRESENTATION“.

Новини

12 октомври '21

Конференция „IN SITU PRESERVATION AND EX SITU REPRESENTATION“.

В периода 09 - 11 октомври 2021 г. в град Ахтопол, се проведе научна конференция, организирана от Националния исторически музей на тема: „IN SITU PRESERVATION AND EX SITU REPRESENTATION“. Поради пандемичната обстановка в нея взеха участие ограничен брой турски и български специалисти от различни области на археологията, като главната цел бе да се представят добри практики в изграждането на insituмузеи. Конференцията беше насочена и към проблемите на музеите на открито и различните механизми за културни партньорства. Участниците разгледаха теми, като: управление на музеите на открито, техники на консервация, разработване на стратегии за обогатяване на културния ландшафт и влиянието, което такъв тип музеи оказват върху местния туризъм. Бяха обменени опит и знания свързани с музейните практики и интеграцията на музея като част от промяната, развитието и популяризирането на даден регион. Спонтанно се родиха идеи за бъдеща съвместна работа, които ако бъдат реализирани ще подпомогнат развитието на град Ахтопол, като културна дестинация.