Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Книгата „Археологическото богатство на Троянския край” излезе от печат

Новини

02 септември '19

Книгата „Археологическото богатство на Троянския край” излезе от печат

Книгата „Археологическото богатство на Троянския край” е част от отбелязването на 20-та годишнина от началото на археологическите проучвания на Централна Стара планина на НИМ. Тя е дело на проф. д-р Иван Христов, под чието ръководство са проучени множество обекти на територията на Централен Балкан. Книгата е реализирана със съдействието на Община Троян и Ротари клуб.

Националният исторически музей е сред основните научни организации, които през последните 20 години систематично провеждат теренни археологически проучвания в района на Централна Стара планина. Под ръководството на проф. Христов са проучвани обекти като: крайпътната станция и кастел Состра; крайпътната станция Монтемно на пътя Ескус – Филипополис, наблюдателни кули по трасето му; светилище на Тракийския бог конник; раннохристиянската базилика св. Георги до крепостта Состра; тракийските  светилища на връх Турлата при гр. Троян и връх Чучул в близост до Троянски проход. По негова инициатива са проведени и археологически проучвания в районите на Русалийския проход, Шипченския проход, Васильовската планина и цялата територия на Национален парк „Централен Балкан“.

„Археологическото богатство на Троянския край” е книга, надхвърляща обичайните цели на подобно издание, свързани с традиционното изброяване на движими културни ценности. Тя цели да представи тематично групи археологически паметници, като се въведе читателя в археологическата среда на тяхното откриване. Историческият ракурс въвежда читателя към основните исторически периоди: Праистория, Античност и Средновековие.

Представени са предмети съхранявани грижливо във фондовете на Музея на занаятите в гр. Троян, Националния исторически музей, Регионалния исторически музей в гр. Ловеч, Националния археологически институт с музей в гр. София. Изданието е двуезично, което дава възможност за масово популяризиране на богатото културно наследство на Централна Стара планина. Връзката обекти – находки – музей проследява процеса на описване и опазване на старините. Акцент в книгата са находките намерени на територията на крайпътния комплекс Состра, разположен в землището на троянските села Ломец, Дълбок дол. Именно за този комплекс Община Троян, Ротари клуб и Националният исторически музей обединиха усилия през 2002  г., за да проучат, опазят и популяризират наследството на траки и римляни.

Книгата ще бъде официално представена в средата на месец септември в град Троян, където символично ще бъде обявено закриването на тазгодишния археологически сезон на римската крепост Состра.