Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Излезе втори том на „Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей”

Новини

25 октомври '17

Излезе втори том на „Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей”

Излезе втори том на „Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей (НИМ)”, съставен по идея на доц. д-р Нина Вутова, ръководител на отдел „Изкуствознание, етнография и интердисциплинарни изследвания“ при НИМ. Книгата съдържа научни описания  на книжовното богатство, съхранявано в музея. В първия том, отпечатан в края на 2013 г., са включени славянските ръкописи и кирилските старопечатни издания.

Вторият том от „Описа на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей”, съдържа идентификации и описания на чуждоезичните ръкописи, печатни издания и документи; редки и ценни издания на чужди езици; допълнение към първи том – описания на славянски ръкописи, постъпили в музея след публикуването на първия том, както и кирилски старопечатни книги и редки и ценни издания на кирилица.

Поради разнообразието на материала, в неговото научно представяне са включени специалисти по различни езици, както и с компетенции в областите на ръкописното и печатното културно наследство. Сред авторите са най-добрите, международно признати академични авторитети:  проф. Алесандро Бауси от Университета в Хамбург, Германия; проф. дин Кирил Павликянов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“; проф.  дин Надя Данова;  доц. д-р Емануел Мутафов от Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките;  гл. ас. д-р Анка Стоилова и Зорка Иванова от Националната библиотека Св. Кирил и св. Методий“; доц. д-р Светлана Иванова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“; проф. дфн Вася Велинова от Центъра за славяно-византийски проучвания при Софийски университет „Св. Климент Охридски“; гл. ас. д-р Лора Ненковска от Националния исторически музей. Доц. Вутова също е един от авторите на тома и негов редактор.

В предговора на акад. Васил Гюзелев, ученият дава висока оценка на изданието, като подчертава, че то „представя достойно и професионално една стойностна и значима колекция, която има своето място всред ръкописното и книжовното наследство, съхранявано в нашата страна.“

Проф. Божидар Димитров, Директор на Националния исторически музей, насърчи и осигури издаването както на първия, така и на втория том.

С публикуването на този втори том за първи път се издава двутомен научен опис на книжовна колекция от фонда на Националния исторически музей.