Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»Частични промени в експозицията - Зала ІІІ

Новини

06 юли '16

Частични промени в експозицията - Зала ІІІ

Националните експозиции акцентират традиционно върху елитарната култура на светския и духовния свят - властта, църквата, политическата идеология и т. н. На заден план остава представянето на всекидневния свят на обикновения човек. За ранното средновековие, предвид фрагментарните данни на материалната култура от този период, това все още е едно предизвикателство. Въз основа на нови постъпления във фонда на Националния исторически музей /НИМ/ и на находките от проучените старобългарски некрополи при с. Топола, Добричко, Балчик и с. Дибич, Шуменско е направен опит, макар и частичен, да бъде представен битът на българите от в края на VІІ-Х в. - облекло, накити и аксесоари; оръдия на труда от всекидневието - огнива, ножове, точила, сърпове и др. Особен акцент представлява изцяло запазената, единствена засега, огърлица от медни мъниста със следи от позлата, открита в Шуменско, както и нейната позлатена възстановка. Част от накитите - антропоморфна висулка и нанизи от ашици, разкриват слабо познатите представи за религията на българите от езическия период.

За първи път в новата експозиция на НИМ са показани паметници, свързани със славянския етнос. Изложени са характерните съдове, изработени на ръка и на бавно колело от с. Якимово, Монтанско, с. Гарван, Силистренско, Лом и Козлодуй. Специално внимание предизвикват луновидните обици от „пастирски” тип, широко разпространени в Балкано-Карпатската зона. Често срещан аксесоар към облеклото на славяните са и т. нар. палчести фибули, известни предимно в Северното Причерноморие и Средния Дунав. Изложените в експозицията славянски фибули са от с. Каменово, Разградско и от ранновизантийската крепост „Хрисосотира” при град Черноморец.