Национален Исторически Музей

English version
Начало»Музеят»Ръководство и отдели

Ръководство и отдели

Ръководство и отдели 

Директор на НИМ – доц. д-р Бони Петрунова

Зам. директор –  проф. д-р Иван Христов

Зам. директор – инж. Надя Николова

Отдел "Връзки с обществеността"

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 114, 221, 256, 113; +359(0)2 955 42 80;

GSM: 0896 720 336

Михаил Ваклинов – зав. отдел

E-mail: nim.pr@abv.bg

Отдел "Археология"

Праистория, антична Тракия, класическа и римска археология,
археология на средните векове, нумизматика.

Мариела Инкова – зав. отдел

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 115–118

E-mail: nim.archeology@historymuseum.org

Отдел "История"

Българско национално възраждане (ХVІІІ – ХІХ в.),
съвременна българска история (ХІХ – ХХ в.)

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 109, 110, 219

E-mail: nimhistory@abv.bg

Отдел "Изкуствознание, етнография и интердисциплинарни изследвания"

История на изкуството, етнология и литературни езикови изследвания
(български език и литература и османски език – ІХ–ХІХ в.)

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 119, 121, 138

E-mail: nim.ieii@abv.bg

Отдел "Фондове"

Музейни документи, архиви и колекции

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 122–124

E-mail: fondove_nim@abv.bg

Илюстративен фонд

Негативи и дигитални изображения на експонати от музейните колекции

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 128, 131


Библиотека

тел.: +359(0)2 955 6 04/ 129

Централна лаборатория за консервация и реставрация

Консервация и реставрация на метал, камък, дърво, кост,
картини, икони, тъкани и хартия.

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 126, 127, 134

E-mail: nim_clkr@abv.bg

Отдел "Пространствено и художествено оформление и техническо обслужване"

Аудио-видео презентации, студио за експозиционен дизайн,
техническа подръжка.

тел.: +359(0)2 955 76 04/ 112, 113, 218

Административен и финансов отдел

Секретариат

тел.: +359(0)2 955 42 90; +359(0)2 955 76 04/ 102, 103;

факс: +359(0)2 955 76 02


Човешки ресурси

тел.: +359(0)2 955 76 04/106;


Счетоводство

тел.: +359(0)2 955 62 26; +359(0)2 955 76 04/ 107, 108

E-mail: nim1973@abv.bg