Национален Исторически Музей

English version
Начало»ЕкспозицииЗала „Етнография” - Българска народна култура. Календарни празници. Народни носии»

Зала „Етнография” - Българска народна култура. Календарни празници. Народни носии

Народни носии
 
Традиционните облекла от края на ХІХ и началото на ХХ в. са значима част от материалната култура на българския народ и имат ярък народностен белег. Наред с езика, те са един от най-автентичните показатели за народностна принадлежност.
 
В основните си форми старинните народни носии са облекла, съобразени с различните условия на труд и пригодени главно към основните поминъци на българите в миналото – земеделието и скотовъдството. Елементите в народното облекло носят информация за различни сфери на социалния живот – белези за възраст и семейно положение, норми на поведение в отношенията между хората, съответна обредност и др. В хода на историческото си развитие, те се обособяват в няколко основни вида с характерно географско разпространение. Различието в горните дрехи, обличани непосредствено над ризата, определя женските носии в три групи – двупрестилчена, сукманена и саяна, а мъжките – в две – белодрешна и чернодрешна (в зависимост от основния цвят на горните дрехи). В експозицията са представени традиционни костюми от различните етнографски области – Добруджа, Тракия, Родопи, Дунавска равнина, Старопланинска област, Шоплука и Македония.
 
Календарни празници

В западното крило на II етаж в музея са експонирани предмети, свързани с най-големите празници от народния календар на българина. В началото на залата е експониран вечният календар – рабош, представляващ дървена тояжка, на четирите страни на която по месеци, с резки, са врязани дните на годината. Празничните дни с постоянна дата са отбелязани в календара с различни знаци.
 
От зимния календарен цикъл са показани коледните и новогодишните обичаи и обреди, на Бъдни вечер – празничната трапеза с обредните хлябове и храни; огнището с „бъдника“ в него; коледуването. Новата година (Васильовден) е отбелязана с обичаите „Сурва“ и „Напяване на пръстени“.
 
От пролетния календарен цикъл са представени Цветница с моминския обичай Лазаруване, Великден с характерните за празника „писани“ яйца и обредни хлябове, Гергьовден – обреди и вярвания, свързани предимно с овцевъдството.