Национален Исторически Музей

English version
Начало»ЕкспозицииЗала 5 - Трето българско царство 1878-1946 г. »

Зала 5 - Трето българско царство 1878-1946 г.

Експозицията за Третото българско царство е разположена в зала № 5 на Националния исторически музей и обхваща периода от възстановяването на българската държава през 1878 г. до обявяването й за Народна република през 1946 г. 800 броя културни ценности представят изграждането, развитието и напредъка на нова България в политическо, икономическо и културно отношение и борбите на българския народ за национално обединение. Сред експонатите са гербовете на Княжество и Царство България, Търновската конституция, възпоменателни медали и живописни портрети на българските монарси – княз Александър І, княз Фердинанд І (цар от 1908 г.), цар Борис ІІІ; портрети, документи и лични вещи на изтъкнати политически, културни и научни дейци като Тодор Бурмов, Петко Каравелов, Драган Цанков, Стефан Стамболов, д-р Константин Стоилов, Александър Малинов, проф. Александър Теодоров-Балан, проф. Васил Златарски, акад. Гаврил Кацаров, Кръстьо Сарафов, Алеко Константинов и др. В богатата по съдържание експозиция могат да се видят оригинални паметници, свързани с временното руско управление, Съединението на Източна Румелия с Княжество България, обявяването на независимостта на България и икономическото й развитие, войните за национално обединение, политическия живот в страната през 20-те и 30-те години на ХХ в. Любопитни са експонатите, представящи учебното дело, литературата и науката, киното и операта.
   
В зала № 5 могат да се видят още златната чаша, подарена на княз Фердинанд и принцеса Мария Луиза от Стефан Стамболов, златни юбилейни монети, възпоменателни медали от Първото земеделско промишлено изложение в Пловдив през 1892 г., знамето на Кратовската чета от Илинденско-преображенското въстание от 1903 г., скулптурата „Те победиха“ на Иван Лазаров и литографията „По пет на нож“, илюстриращи героизма на българския войник; шинел и ловна пушка на цар Борис, кристална купа, подарена на дипломатическия представител в Германия Димитър Ризов от кайзер Вилхелм ІІ, походни прибори за храна на ген. Никифор Никифоров, вещи на ген. Владимир Вазов, паметни знаци – свидетелства за признателността на еврейската общност за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, игли с вензела на цар Борис, писмени принадлежности на царица Йоанна, златни и сребърни накити със скъпоценни камъни, часовници от световно известни марки, платна на художника Владимир Димитров-Майстора.