Национален Исторически Музей

English version
Начало»ЕкспозицииЗала 4 - Българските земи под османска власт – 1396-1878 г.»

Зала 4 - Българските земи под османска власт – 1396-1878 г.

В пространството пред зала № 4 в Националния исторически музей е представен периодът на националното Възраждане. Процес, повлиян от идеите на Ренесанса и Просвещението, обхванал всички сфери на обществено-икономическия, политическия и културния живот на българите в Мизия, Тракия и Македония в края на XVIII в., особено през XIX в.
 
Експозицията, свързана с възрожденската епоха, проследява борбата на българския народ за духовна и политическа независимост, която се води в три основни посоки – движение за новобългарска просвета, борба за независима църква и борба за национално освобождение и възстановяване на българската държава.
 
Темата „Българско светско образование“ представя създаването и развитието на новобългарския книжовен език, новобългарското училище, възникването на просветни дружества и читалища чрез оригинални документи и книги, учебникарска и педагогическа литература, автентични училищни помагала, запазени лични вещи на видни възрожденски личности.
 
Специален раздел в експозицията е посветен на борбите за създаване на независима Българска църква. Усилията на просветните и църковни дейци, завършили с признаването на Българската екзархия през 1870 г., са илюстрирани с официални документи и уникални експонати – реликви на изтъкнати църковни дейци.
 
Едновременно с борбата за независима църква и национална просвета се води и борба за политическо освобождение.
 
В последната тема „Свобода или смърт“ е представена борбата за национална независимост. В експозицията на този раздел се проследяват основните етапи в развитието на националноосвободителната идеология – четническа тактика, създаване на БРЦК и вътрешната революционна организация, политическата, организационна и военнотехническа подготовка на Априлското въстание през 1876 г. Разкрити са основните моменти от Руско-турската освободителна война и участието на българския народ в собственото освобождение. Експонирани са архивни документи, писма, карти и фотоси, униформи, оръжие, знамена и отличия, реликви, свързани с видни революционни дейци и събития.