Национален Исторически Музей

English version
Начало»ЕкспозицииЗала 1 - Българските земи от началото на VІ хил. пр. Хр. до края на ІІ хил. пр. Хр.»

Зала 1 - Българските земи от началото на VІ хил. пр. Хр. до края на ІІ хил. пр. Хр.

В зала № 1 е представено развитието и културата на населението, което е обитавало днешните български земи от началото на VІ хил. пр. Хр. до края на ІІ хил. пр. Хр. Това е времето на неолита, халколита и бронзовата епоха.
 
През неолита (новокамената епоха) в употреба влизат огладените каменни сечива, керамиката, сърпа и др. Възникват земеделието и скотовъдството, както и първите селищни могили и многослойни селища. Появяват се религиозните вярвания, част от които е култът към Великата богиня майка, следи от които вероятно са антропомофните фигури, например като тези от селището Тополница.
 
В началото на епохата керамиката е богато украсена с различни по цвят бои, а в края тя е украсена с много врязвания. Например това са антропоморфният съд от ранно неолитното селище до с. Градешница, Врачанско и съдът с бяла украса от неолитно селище Гълъбник, Пернишко.
 
През времето на халколита или каменно-медната епоха, която обхваща V хил. пр. Хр., се поява рудодобивът и металургията на медта. Един от центровете е разположен в местността Ай бунар в района на Стара Загора. Появяват се добре укрепените селища и има значителни изменения сред керамиката. Всичко това води и до промени в стратификацията и утвърждаването на фигурата на вожда жрец. Неговата фигура е добре илюстрирана в гробовете от Варненския халколитен некропол. Пример за това са гробове №№ 43 и 1, един от които е представен в залата.
 
В началото на ІV хил. пр. Хр. започва бронзовата епоха. Тя е свързана с употребата на нов метал – бронза, който в началото е бил сплав от мед и арсен, а в последствие на мед и калай. Селищните могили продължават да съществуват като понякога около тях са разположени и сателитни селища. Сред формите на керамиката също настъпват изменения. Увеличават се и контактите със съседните земи, пример за които са чашите тип Троя и съдовете от селищна могила Гълъбово, Радневско.
 
В края на ранната бронзова епоха настъпват нови промени в обществото. Именно тогава вероятно отново изпъква ролята на определени личности. Пример за това са находките от Рупите, Петричко, Хасковско и др. Многобройните златни накити от ритуалните структури край с. Дъбене, Карловско, са вероятно свидетелство за развитието на ритуалните практики през епохата.
 
В края на бронзовата епоха племената, населявали днешните български земи, се консолидират и се появяват на историческата сцена със свои имена и личности.