Национален Исторически Музей

English version
Начало»ЕкспозицииБългарска народна култура. „Зала ”Ателие по традиционно тъкачество”»

Българска народна култура. „Зала ”Ателие по традиционно тъкачество”

Тъкачеството е един от най-древните домашни занятия на човека. Ето защо богините на съдбата в митологията на индоевропейските народи са тъкачки, а човешкият живоат може да се сравни с нишката, изпредена от тях.
 
Образователното ателие на Националния исторически музей по традиционно тъкачество „От нишката до чергата” е създадено през 2000 г.по проект към международна програма. То е оборудвано с автентичен, типичен за българските земи от края на XIX в. Хоризонтален тъкачен стан. На него могат да се изработват тъкани чрез най-старата „лита” тъкачна техника, на основата на която са се развили и по-сложните тъкачни техники – четворна, вързана, късана, пребрана и др.
 
В ателието са показани оригинални уреди за предварителната подготовка на вълнените прежди, използвани в традиционното тъкачество: гребенци за чепкане, хурки, вретена, мотовилки, въртежка и др.
 
Основните суровини, които се използват в традиционното тъкачество са от растителен произход (коноп, лен, памук, царевица ) и животински (вълна, козина, коприна). 
 
Показани са традиционни тъкани от края на XIX и началото на ХХ в., както и тъкани, изработени от участници в ателието.