Национален Исторически Музей

English version
Начало»За посетители»Интерактивни беседи

Интерактивни беседи

МУЗЕЙНИ ПРОГРАМИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
 
Националният исторически музей представя своите образователни програми, предназначени за деца, ученици и студенти. Те са съобразени с експозицията на музея, с учебното съдържание, с възрастовите особености на посетителите, с тяхната емоционалност и интереси. Целта е различните публики да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на територията на днешна България от древността до наши дни, да осъзнаят приноса й в европейската и световна култура.
Основна форма на музейната образователна дейност е екскурзоводската беседа, която е фактор за реализация на социалната и културно-просветната функция на музея. Екскурзоводската беседа се дели на няколко вида, в зависимост от съдържанието и методиката.
Обзорната беседа „По следите на времето“ проследява в хронологичен порядък представените в експозицията култура, изкуство и история от VII хил. пр. Хр. до средата на XX в. Тя е подходяща за разнородна публика по възраст, етническа и религиозна принадлежност, интереси, интелект и се предлага на различни езици – български, английски, немски, френски, испански, руски и японски.
Обзорната беседа „За първи път в музея“ е адаптирано представяне на цялостната музейна експозиция за посетители с допълнителни или специални образователни потребности.
Всяка програма се състои от цикъл теми, които запознават посетителите с древните цивилизации по нашите земи, с културата, изкуството и историята на българската държава от VII в. до средата на XX в.:
„Приказка без край“ – за деца от предучилищна възраст
„Имало едно време“ – за ученици от I – II клас
„Нашето славно минало“ – за ученици от III – IV клас
„Пътуване в миналото“ – за ученици от V – VII клас
„От древността до наши дни“ – за ученици от VIII – XII клас
Лектории – цикъл от лекции, подходящи за ученици от гимназиалните класове, студенти, преподаватели и посетители с интереси към предложените теми.
„Празници в НИМ“ - организират се във връзка с национални или регионални празници.
Тематичните беседи представят по-задълбочено темите в програмите чрез експозицията и във връзка с учебния материал.
Интерактивните беседи активират участието на публиката, основават се на взаимодействия между участниците и екскурзовода. Те са обзорни или тематични, съпроводени с игри („Търси и намери“, „Широко отворени/затворени очи“, „Мемори“, пъзели, рисунки и др.), занятия, забавления, преодоляване на препятствия – физически и интелектуални, с елементи, които стимулират участниците и провокират интереса им към историята и музея.
 

Тел.: 02/955 42 80
GSM: 0896 720 336
E-mail: ekskurzovodinim@abv.bg