Национален Исторически Музей

English version
Начало»Електронни ресурси»Варненски халколитен некропол: Символични погребения от гробове 1, 2 и 3

Електронни ресурси

07 март '18

Варненски халколитен некропол: Символични погребения от гробове 1, 2 и 3

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V — началото на IV хил. преди Христа. Смята се, че находките от "Варненското злато" е най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (пето хил. пр. Хр.).

Гроб № 1 – символично погребение
Открит при строителни работи през 1972 г. Гробната яма е правоъгълна, открита на дълбочина 1,45 м. Ориентирана североизток – югозапад. Върху дъното на ямата е проследена ивица от червена охра с дебелина 1 см и са открити бучки от опалена глина (останки от антропоморфна фигура ?).  Вероятно предметите са били подредени като при реално погребение на мъж. Инвентарът се състои от 7 медни сечива, 6 кремъчни пластини, фрагмент от мраморен съд, костен идол, два керамични съда, маниста от каолин и малахит и 1640 черупки от средиземноморското мекотело денталиум. От злато са направени 3 гривни, нагръдник, обковки от дръжка на скиптър, обковки от лък, 170 маниста и апликации за дреха -  222 предмета, с общо тегло 1092 грама.
Халколит, V хил. пр. Хр.
АМ Варна/НИМ

Гроб № 2 – символично погребение на идол
Гробната яма е правоъгълна, с размери 2,25 х 0,90 м, на дълбочина 1,50 м. Ориентация – североизток – югозапад. Върху дъното на ямата е проследен слой от тъмна органична материя и червена охра – отгоре са открити предмети от злато, мед, кремък, кост и глина. Над тях е проследен пласт от органична материя и червена охра. В североизточната част на ямата е открито релефно моделирано човешко лице във фас от слабо опалена глина  с размери 20 х 19,5 см. Върху челото е поставена диадема от злато, на лявото ухо са нанизани 5, а на дясното – 3 обеци; очите са маркирани със златни кръгли пластини, устата – с правоъгълна златна пластина, а под нея са забити 7 златни гвоздея. На шията – два златни антропоморфни амулета. Източно от глиненото лице е открита група от четири глинени съда и две халки от злато. В югозападния край на ямата са открити корубест костен идол, медна игла, кремъчна пластина, каменен прешлен за вретено, златни апликации за дреха и черупки от денталиум.
Халколит, V хил. пр. Хр. НИМ/АМ Варна
Копие

Гроб № 3 – символично погребение на идол
Гробната яма е правоъгълна, с размери 1,95 х 1 м, на дълбочина 1,60 м. Ориентация – североизток – югозапад. Върху дъното на ямата и над находките  е проследен слой от тъмна органична материя и червена охра. В североизточната част на ямата е открито релефно моделирано човешко лице във фас от слабо опалена глина  с размери 21 х 18 см. Анатомичните детайли – очи, уста и зъби са маркирани със златни пластини; на ушите са нанизани златни халки, на челото – златна диадема и на шията – два наниза от каолинови маниста с по един златен антропоморфен амулет. Източно от лицето са разкрити три керамични съда. В югозападната част на ямата са поставени мраморен идол, златни апликации и гвоздей, кремъчна пластина, мраморен съд, бучка графит и 39 черупки от денталиум. В средата на ямата са открити 28 триъгълни костени апликации, вероятно от колан. 
Халколит, V хил. пр. Хр. 
Копие