Национален Исторически Музей

English version
Начало»Електронни ресурси»Сребърна купа с позлата от Зарева могила

Електронни ресурси

19 май '18

Сребърна купа с позлата от Зарева могила

Полусферична сребърна купа с позлата. По тялото има мрежест орнамент от петоъгълници и шестоъгълници. Под ръба на устието има пояс от двойна плетеница с точка в средата. От двете срещуположни страни са гравирани лозови листа. В центъра на дъното от външната страна, е разположена малка дванадесет – листна позлатена розета. Открита при археологически разкопки в Зарева могила, село Ясеново, експедиция „Темп 95“, размери: диаметър 12 см, височина 7,5 см, датировка: втора четвърт на III – трета четвърт на II век пр. Хр.
 
(Открита в подмогилно погребение на човек и кон. Обред – трупополагане. Останалите гробни дарове са – шлем, меч, върхове на копия, конска сбруя)