Национален Исторически Музей

English version
Начало»Електронни ресурси»Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика (дн. Созопол)

Електронни ресурси

27 април '20

Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика (дн. Созопол)

Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика (дн. Созопол)

Оловните пластини с форма на бичи глави са сред най-интересните и сравнително редки находки от некропола на Аполония Понтика. Досега подобни предмети са познати единствено от античната Олбия (в дн. Украйна), от района на Одесос (дн. Варна) и от резервата Сборяново, където са открити единични бройки. Предполага се, че част от тях са произвеждани в работилниците на Олбия, Аполония и вероятно Одесос. Откриването на букраниите в контекста на домашни или обществени светилища е свидетелство за техния характер като посветителни дарове. От друга страна, полагането им в гробове, върху жертвени площадки и обредни огнища в некропола подсказва тяхната роля в погребалния обред като „магически“ предмети, които придружават мъртвия по пътя му в Отвъд. 

Независимо от разликите в стила и детайлите на изображенията, общите елементи са лентата, гирляндите или венецът, украсата от гроздове, бръшлянови листа, лози, розета, с които е увенчана бичата глава. Присъствието на атрибутите и символите на жертвеното животно свързва оловните пластини с жертвоприношението на бик - основно зооморфно превъплъщение на Дионис, бога на умиращата и възраждаща се природа, но и покровител на мъртвите и господар на душите. Върху някои от аполонийските букрании на челото на бика е представено човешко лице. Неговите сходства с изображенията върху една емисия сребърни монети (диоболи) на града са повод за противоречиви идентификации на образа като Горгона Медуза или като Аполон. Това разширява тълкуването на букраниите като  апотропеи, предпазващи и отблъскващи злото и в същото време, като водачи и закрилници на мъртвия в Отвъдното.
 
1.Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ, инв. № 34000
Бича глава с ромбовидна муцуна и с дълги, извити надолу рога. Над ушите е привързана лента, която завършва със змийски глави. На челото е представена глава на Горгона Медуза.  
2.Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ, инв. № 64917
Бича глава, рогата и част от муцуната липсват. Под рогата личи гирлянда, на която са закачени гроздове. На челото е представена глава на Горгона Медуза (?) или Аполон (?).  
3.Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ , инв. № 64921
Бича глава с трапецовидна муцуна и със сравнително къси, извити надолу рога. Кичурът косми на челото е стилизиран като лотосов (?) цвят с триъгълни листа. 
4.Букраний, олово, некропол на Аполония Понтика, средата на IV – началото на III в. пр. Хр., НИМ, инв. № 37915
Бича глава с ромбовидна муцуна и с дълги, извити надолу рога. Над ушите е привързана лента, която завършва със змийски глави. На челото е представена релефна розета.
 
Автор: Л. Конова
Снимки: Т. Димитров, Н. Генов
 
Литература:

Венедиков, Ив. Фракийцы в греческом искусстве Понтийской Аполлонии. – Советская Археология, 1969, 3, 70-73.
Зайцева, К.И. Свинцовые изделия в виде головок быков, баранов и секир из Ольвии. – Боспорские исследования, VII, Симферополь – Керчь, 2004, 356-390
Конова, Л. Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика. – Известия на Националния исторически музей, т. ХІІІ, 2003, с. 46 – 53
Минчев, Ал. Миниатюрни двойни брадвичики-оброци от Одесос и неговата околност. – В: „Изкуство & Идеология“, Сборник посветен на 70-годишнината на проф. Иван Маразов. София, 2012, 752-767
Стоянов, Т., Николаева, М. Оловен букраний от гетската столица Хелис.  В: Хр. Попов, Ю. Цветкова (ред.) KRATISTOS. Сборник в чест на проф. Петър Делев, София 2017, 545 – 552
Stoyanov, T., Nikolaeva, M. Lead bucranium from the Getic capital Helis. In: (Bulgarian with English abstract)
Konova, L. Opfer- und Götterdarstellungen (Bleibukrania), Proceedings of the Eight International Congress of Thracology Thrace and the Aegean. (Sofia – Yambol, 25 – 29 September 2000), Ямбол 2002, S. 595-598