Национален Исторически Музей

English version
Начало»Електронни ресурси» Колективна находка от Панайот Хитово, II хил. пр. Хр.

Електронни ресурси

06 април '20

Колективна находка от Панайот Хитово, II хил. пр. Хр.

Колективна находка от Панайот Хитово, II хил. пр. Хр., НИМ, инв. №№ 45602 - 45632

Комплектът от сребърни и един електронов накит e открит случайно в землището на с. Панайот Хитово, района на гр. Омуртаг. Според информацията на откривателите, предметите са били поставени в грубо изработен керамичен съд (урна?), украсен вероятно с букели (?). Наоколо не са забелязани следи от въглени, кости или други предмети.

Находката се състои от 12 луновидни пластини - елементи от нагръдна украса, вероятно прикрепвани към кожена или метална ризница, или броня, 12 гривни с отворени краища, спирално навити ленти и 56 бр. полусферични апликации, предназначени за пришиване към дреха.

Предметите, които безспорно представляват владетелски инсигнии, са били или дарове, положени в гроба на знатен покойник, или част от депонирано съкровище, подобно на многобройните подобни находки от късно бронзовата и ранножелязната епоха, открити в районите на Долния и Средния Дунав, и централна Европа.

И в двата случая, те могат да се тълкуват във връзка с обредното заравяне на царски знаци в земята, предназначено да сакрализира територията на владетеля, и същевременно, да обозначи неговата символична смърт и новото му раждане/обновяване на властта чрез свещения брак с Великата богиня майка. 

 

1. Луновидните нагръдни украси, оформени като „яка” се срещат в изображения и в археологическия материал от ІІІ – ІІ хил. пр. Хр. в широк географски ареал –Предния Изток, Мала Азия и Египет, средното и горното течение на р. Дунав, Пиренейския полуостров на запад, и Британските острови на северозапад. Най-близките паралели на пластините от Панайот Хитово са открити в Еменската и Табашката пещери (с датировка ранна и средна бронзовата епоха) и в района на Карпатите (ХVІІ – ХІІ в. пр. Хр). Приблизително същите размери и форма имат златните апликации върху т.нар. „небесен диск от Небра“ (1600 – 1560 г. пр. Хр.).  

2. Гривните с отворени краища са изработени от масивна сребърна тел с овално сечение. Предметите са сравнително еднотипни, въпреки че има известни разлики в диаметрите, дебелината на телта и начина на оформяне на краищата.

3. Спирално навитите пластини имат по две малки дупки в краищата, а върху едната от тях вместо отвори е изтеглена тел, оформена в малка спирала. Вероятното им предназначение е като украса на колани, или диадеми. Преди поставянето им в съда, пластините са били огънати спирално в една плоскост.  

4. Полусферичните апликации са изработени от тънка сребърна пластина върху матрица. В краищата има по две малки дупки за пришиване. Подобни предмети, които са служели за украса на облекло, въоръжение, конско снаряжение и др., са широко разпространени през цялата античност. Най-ранните от тях са златните апликации от гроб 43 на Варненския халколитен некропол (края на V хил. пр. Хр.), които са били пришити към дрехата или тъканта, покривала тялото на погребания.

 

Автор: Л. Конова

Превод: С. Цанева/Л. Конова

Снимки: Т. Димитров

 

Литература:

Конова, Л. Сребърно съкровище от бронзовата епоха в НИМ. – В: Пътят. Сборник и научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Г. Китов. София, 2003,107–120; Konova, L. Panayot Hitovo Hoard.  In: S. Alexandrov / Y. Dimitrova / H. Popov / B. Horejs / K. Chukalev (Hrsg.), Gold & Bronze. Metals Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age (Sofia 2018) 359–363 (engl./bulg.)