Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииСбирка „Изобразително изкуство”»

Колекции

Сбирка „Изобразително изкуство”

Сбирката „Изобразително изкуство” от фонда на Национален исторически музей наброява над 700 творби – живопис, графика, скулптура. Включва в себе си произведения и имена, които имат стойност за развитието на българското изкуство.

В своето изграждане в продължение на четиридесет години, тя е свързана с цялостното развитие на родното изкуство, което от Освобождението от османско владичество (1878) до началото на ХХІ век, изминава дълъг път, изпълнен с интензивни процеси на създаване и утвърждаване. Това е път на изграждане на традиции и същевременно стремеж за приобщаване към европейската художествена култура, за да придобие изкуството ни историческа и обществена значимост. Сбирката „Изобразително изкуство” от фонда на НИМ, обхваща широк диапазон от стилово разнообразие и включва автори от различни поколения и със специфичен творчески облик.

Сред творците се откроява името на Иван Мърквичка („Девойка със стомна”), художник, свързан с идеята за създаване на академично българско образование и изкуство. През двадесетте години на ХХ век се формира младо поколение художници – Никола Кожухаров („Калоян приема папски пратеник”), Константин Щъркелов („Натюрморт”), видният български портретист Никола Михайлов Ненов („Портрет на жената на Драган Цанков”); Елисавета Консулова – Вазова („Портрет на Добри Христов”), за които еднакво значими са традицията и авангардът, модерната естетика и фолклорът.

30-те години на ХХ век се отличават с разцвет на българската живопис като проблемът за националния облик на изкуството продължава да обуславя нейното развитие. Особено място в нея заема творчеството на Владимир Димитров – Майстора, който присъства в НИМ с над 20 произведения. Майсторската живопис на Златю Бояджиев („Портрет на проф. Христо Вакарелски”), експресивната четка на Стоян Венев. Красотата на българския възрожденски град оживява в търновските панорами на Борис Денев („Пейзаж от Търново”), в изпълнения с живот изглед от Атонския манастир на Цанко Лавренов, Васил Стоилов, Преслав Кършовски („Рилски манастир”), Иван Ненов, Дечко Узунов („Пейзаж от Варна”), Илия Петров („Тракторист”), Лиляна Дичева („Райна княгиня”), Иван Яхнаджиев („Безистена в Шумен”), Никола Манев („Ръцете на земята”) и др. – всеки от тях прави своя интерпретация на националната душевност, но и очертава истинските, европейски измерения на българската художествена култура.

Графичните произведения в сбирката „Изобразително изкуство” от фонда на НИМ представят разнообразни техники – от дървореза и офорта до цветната литография, отразени в творчеството на Веселин Стайков („Първата пушка”) и Петър Морозов, пионер и един от големите майстори на съвременната печатна графика. Изтъкнати ваятели, като Мара Георгиева, Йордан Кръчмаров, Владимир Гиневски, Нейко Попов, Петър Димитров и др. присъстват във фонда на НИМ със свои изработени от глина, камък и бронз скулптурни произведения.

Художествените произведения от фонда на Национален исторически музей, които съставляват сбирката „Изобразително изкуство”, изграждат пълноценен образ на съвременните художествени тенденции в България, запознават ни отблизо с проблематиката, мислите, усилията, експериментите и постиженията на няколко поколения творци, които свързват имената си с родната култура.