Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Знамена”»

Колекции

Колекция „Знамена”

Колекцията „Знамена“ е създадена през 1975 г. и съдържа 74 инвентарни номера с 84 фондови единици.

В нея се съхраняват военни и въстанически знамена, знамена на партии и политически организации, браншови сдружения, училища, благотворителни братства, културно-просветни дружества, обществени и културни институции.

Най-старите експонати в сбирката датират от втората половина на ХІХ в. – това са руски военни знамена, декорирани с вензела на император Александър ІІ, гербът на Руската империя и ликът на Исус Христос Убрус, прекрасни образци на везбеното изкуство.

Значими експонати в колекцията са: знаме на Кратовската чета (Илинденско-преображенското въстание, 1903 г.); знаме на Българското научно-благотворително дружество „Кирил и Методий“, основано на 15 август 1892 г. в Букурещ;знаме на Дружеството на бежанците от поробено Трънско, 1920 г.; знаме на Македоно-одринското опълченско дружество в Плевен, 1912–1913 г.;знаме на Обществото на кавалерите на ордена „За храброст“, с. Славяново, Никополско, 1934 г.; знаме на българското училище „Паисий Хилендарски“ в гр. Пирот, подарък от Втора девическа гимназия в София, 1942 г. и др.