Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Снимки след 1944 г.”»

Колекции

Колекция „Снимки след 1944 г.”

Колекцията „Снимки за периода след 1944 г.“ е създадена през 1975 г. Тя съдържа 2 251 инвентарни номера с 5 385 фондови единици – снимки, факсимилета на документи и пощенски картички.

Експонатите в сбирката представят основни моменти от обществено-политическото, стопанското и културно развитие на България от 1944 г. до наши дни.

Богата е колекцията от портрети на съвременни политици и общественици, научни и културни дейци – професори, академици, членове на творчески съюзи (писатели, композитори, артисти, оперни певци, художници, кинодейци), спортни деятели и др.

Снимките от градове, села и други географски обекти – природни и исторически, дават богата информация за градоустройствените промени и новите архитектурни влияния през втората половина на ХХ в.